Școala Româno-Britanică | Școala Primară
15689
page-template-default,page,page-id-15689,ajax_fade,page_not_loaded,,overlapping_content,qode-theme-ver-7.9,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.1,vc_responsive
 

Școala Primară

Școala Primară

Școala Româno-Britanică este singura structură de acest tip din Regiunea Sud-Vest Oltenia, având la bază standardele de calitate Cambridge School și cele ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Știintifice, prin Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar – ARACIP.

 

Aici, fiecare copil este susținut de profesorii săi să se dezvolte la potențialul său maxim, lecție de lecție, învățând într-un mediu sigur și prietenos. Școala noastră oferă un cadru optim pentru manifestarea curiozității intelectuale și a creativității, elemente esențiale ce stau la baza învățării active și sustenabile. Prin învățarea participativă, elevii noștri vor obține mai ușor rezultate remarcabile în ceea ce privește progresul lor academic, dezvoltându-și, în același timp, și o încredere de sine puternică și o viziune etică asupra modului de lucru în echipă. Aici, elevii vor merge cu plăcere la școală, dezvoltând cu toate cadrele didactice și colegii o relație minunată bazată pe respect și apreciere reciprocă.

CURRICULUM-UL ȘCOLII ROMÂNO-BRITANICE ESTE:

COMPONENTA EDUCAȚIONALĂ
 • Utilizăm atât curriculumul românesc, cât și pe cel britanic, având 20 de ore/săptămână în limba română și 15 ore/săptămână în limba engleză, școala fiind astfel încadrată în forma de învățământ bilingvă;

Curiculumul românesc respectă planul-cadru de învățământ şi programele naţionale, planurile de lecţii fiind înţelept elaborate, ţinând cont de inteligenţele/stilurile de învăţare predominante ale elevilor, dar urmărind finalizarea unităţilor de învăţare.

Curriculumul britanic este predat exclusiv în limba engleză, fixand elementele din curriculum-ul romanesc,fiind dezvoltat în concordanţă cu standardele Cambridge School astfel:

 • English Language: Reading with Comprehension – Composition – Grammar – Vocabulary – Anthology – Spelling – Writing – Language Phonics;
 • Mathematics: Arithmetic – Mental Math (grade 0 – 3), Arithmetic Math (grade 4-6), Algebra and Geometry (grade 7 – 8);
 • Science;
 • Social studies;
 • Music, Art, Drama, and Crafts

 

 • Activităţi extra-curriculare – derulate prin rotaţie în cadrul şcolii:
  GERMANĂ
  DANS DE SOCIETATE
  FOTBAL
  AIKIDO
  VOLEI
  TENIS
  ÎNOT
  ORIGAMI
  CHITARĂ/PIAN
  TEATRU
  IT
  ANTREPRENORIAT
  ŞAH
  ARHITECTURĂ
  BUNE MANIERE
  GASTRONOMIE
COMPONENTA DE SECURITATE
 • GPS locator pentru a identifica de către părinte locul exact în care se află fiecare copil;
 • Camere de luat vederi în toată unitatea şcolară;
 • Transport propriu autorizat pentru deplasările copiilor;
 • Servicii de monitorizare şi intervenţie rapidă asigurate de Civitas Group;
 • Pentru deplasările în parc sau vizitele la teatre şi muzee, folosim sistemul Walkodile.
ASIGURAREA CALITĂŢII
 • Monitorizarea săptămânală de către fiecare responsabil de curriculum a modului de aplicare a planurilor de lecţii şi a modului de relaţionare cu copiii;
 • Existenţa unor rapoarte de progres în februarie şi iunie pentru fiecare copil din şcoală;
 • Existenţa unor instrumente clare de măsurare periodică a pregătirii copiilor (fiind un excelent indicator de performanţă pentru instructor/învăţător/profesor);
 • Existenţa unor fişe pentru părinţi la finalul săptămânii, care să sumarizeze pe fiecare materie obiectivele, temele de lucru (dacă este cazul) etc.;
 • Existenţa unor chestionare pentru părinţi, ce pot creşte calitatea procesului educational;
 • Autorizarea şcolii de către ARACIP (instituţie ce realizează evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învățământ preuniversitar și de alte organizaţii furnizoare de educaţie și autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a unităţilor de învățământ preuniversitar).
REGULI şi DISCIPLINĂ

La Şcoala Româno-Britanică, ne dorim să formăm o comunitate puternică şi unită, încurajând un comportament și o atitudine pozitive.

Ne dorim ca elevii să formeze o comunitate în care accentul este pus pe valori comune, care sunt respectate din responsabilitate, nu prin constrângere, ci prin încurajarea comportamentului pozitiv. Pentru noi, valorile sunt mai mult decât reguli, au trasat direcţia noastră în viaţă, acordându-i sensul şi scopul. Elevii și părinţii primesc „Parents Handbook”, care conţine toate regulile şcolii:

 • Politica privind procedura de acomodare – Induction Procedure
 • Politica privind siguranţa şi securitatea – Safety and Security Policy
 • Politica privind sănătatea şi igiena – Health and Hygiene Policy
 • Politica privind atitudinea comportamentală – Behaviour Management Policy
 • Politica privind comunicarea internă și externă – Communication Policy
 • Politica privind observarea şi evaluarea copiilor – Assessment and Record Keeping Policy
 • Politica privind imaginea instituţională
EVALUĂRI

Avem mai multe canale de comunicare pentru a păstra părinţii în contact cu progresul copilului. De două ori pe an, părinţii primesc un raport detaliat pentru fiecare copil, care include evaluări de comportament și academice pentru fiecare subiect, și sunt invitaţi să participe la o întâlnire părinte-profesor. Întâlnirile de progres sunt organizate de două ori pe an.

Fiecare elev are un portofoliu care devine foarte important mai târziu, în liceu, atunci când poate contribui în mod semnificativ la o aplicaţie pentru o universitate de succes.

Pornind de la școala primară, elevii primesc, de asemenea, puncte de „casă” pentru contribuţia importantă la bunăstarea comunităţii şcolare. Când au achiziţionat un anumit număr de puncte de „casă”, ei trec, la sfârşitul anului şcolar, de la nivelui roşu prin toate culorile/nivelurile pentru a obţine, până la finalizarea gimnaziului, curcubeul complet (ROGVAIV), scopul fiind acela de a susţine lucrul în echipă și a ajuta grupul în a se consolida și a creşte performanţele academice fără condiţionări, competiţii prost înţelese, ci printr-un cod al „caselor” coerent, cu instrucţiuni clare, ce îi va ajuta să se autoevalueze constant și să se susţină reciproc.

PROGRAM

Programul şcolii este de luni până vineri, de la ora 08.30 la ora 18.00.

Programul este obligatoriu!

Pentru mai multe informații legate de procedura de înscriere sau orice alte detalii , contactați-ne!